36. Vennetreff og 12 Julevennetreff, Skien 12.1.08

12 01 2008
Vi fikk besøk av museumspedagog Hilde Fiskum. Hun fikk ansvaret for Quislingutstillingen etter at den tidligere museumsdirektøren som hadde idéen til utstillingen flyttet. Quislingutstillingen i Skien åpnet i mai 2007. Den sto også sommeren 2008 og var godt besøkt. Utstillingen var planlagt siden 1999. De opprinnelige planene om likeverdig å vise både Quislings tilhengeres og motstanderes oppfatning av ham vakte store protester. Det endte med at utstillingen tilfredsstilte bare den ene part, slike som leder av Hjemmefrontmuséet Arnfinn Moland og Gunnar Sønsteby, som begge er imot en forsoning som boken Vi sloss for Norge beskriver.

Handlinger

Informasjon
%d bloggere liker dette: