41. Vennetreff. Forsoningskonferanse i Kristiansand.

12 12 2009

Forsoningskonferansen i Kristiansand var like ensidig som i den i Narvik i 2002. Alle 18 foredragsholdere forsvarte forskjellige nyanser av den ene, tillatte oppfatningen. Den minst ensidige av dem, var den eneste virkelige krigshelten som var der: Svein Blindheim. Det var mulighet for til sammen 10-15 2-3 minutters kommentarer til innleggene, aldri mer enn 3 for hvert innlegg.

Det var ikke lagt til rette for en dialog som skulle ta igjen for 70 års manglende kommunikasjon. Etter innlegget til Inger Cecilie Stridsklev var det applaus, kanskje fordi folk ikke oppfattet det som ble sagt.

Morris Farhi syntes likevel å ha oppfattet det. Han traff i sitt foredrag godt beskrivelsen av den offisielle historien fremstilt av Skodvin. Og etter en Sannhetskommisjon som i Sør-Afrika der alle parter kom til orde, og selv en helt som Winnie Mandela kunne straffes, ville det kanskje vært mulig med forsoning og glemsel i Norge også.

Reklamer
40. Vennetreff, Oslo 9.5.2009

29 05 2009

40. Vennetreff var i Oslo 9.5.2009. Foredragsholder var Christian Schlüter. Han er klinisk psykolog, og har vært med å skrive boken Selvets mysterier, der personene i Hamsuns Mysterier blir analysert. Han er leder for Hamsunselskapet i Oslo og opplevde reaksjonene da han ville ha døpt Plata om til Knut Hamsuns plass. Den 8.12.08 holdt han foredraget Psykologiske (gruppe-)prosesser og samfunnsmessige utfordringer i ettertidens møte med Knut Hamsun i seminaret Den kompliserte arven på Litteraturhuset om Geirr Tveitt og Knut Hamsun.

Hans tema var Arven etter Hamsun. Han spurte hvordan det kunne være så betent å ville hedre Hamsun. Han har forsøkt å forklare hvordan de samme holdningene har holdt seg i over 60 år.

Så avholdt vi ny rettssak. Christian Schlüter var samvittighetsfull, men ikke entusiastisk i rollen som aktor. Knut Hamsun leste sin tale fra Herredsretten i Grimstad, og han ble forsvart av en av oss. Det var et forsvarsvitne. Hamsun ble frikjent.

39. Vennetreff, Julevennetreff Skien 10.1 2009

24 04 2009

Det 13. tradisjonelle julevennetreff og 39. Vennetreff
Foredragsholder: Jørn Liebezeit. Tema: Er forsoning mulig?

Jørn Liebezeit er både NS-barn og krigsbarn, sønn av en tysk soldat og en norsk frontsøster. Han er utdannet Sivilingeniør, men har etter hvert utdannet seg til familieterapeut. Han mener at Veilederens oppgave er å hjelpe klienten med å finne sine egne individuelle svar. Gjennom studier i mange forskjellige land har han tilegnet seg en flerkulturell, tverrfaglig og helhetlig forståelse av menneskers liv. Han er opptatt av en empatisk/medfølende holdning. både til oss selv, hverandre og til våre omgivelser.

Påmelding (av hensyn til serveringen) innen 4.1.2009 til:

Rolv Olsen 2432 Slettås Tlf 915 65 706

Inger Cecilie Stridsklev, Håvundvn.125, 3715 Skien, tlf 35 52 18 13/901 92 158

Per Tomter, Arnulf Øverlandsv. 161, 0763 Oslo Tlf 22 85 59 11

38.Vennetreff , Gimle- Villa Grande-HL-senteret 4.10.2008

4 10 2008
Vi så utstillingen, som var like ensidig som Quislingutstillingen i Skien. Claudia Lenz fortalte fra den undersøkelsen hun har deltatt i om hvordan historien om 2. Verdenskrig blir fortalt gjennom 3 generasjoner i flere land i Europa. Som vanlig ble det for lite tid til samtale. I boken om undersøkelsen (Der Krieg der Erinnerung) står det om dronningen av Holland at hun ikke ble heltinne av å dra til England da hennes land var hærtatt, men at det ble oppfattet som om hun hadde latt folket i stikken. I det tidligere Jugoslavia ble ikke partisanene lenger ansett som helter, men som brutale kriminelle på grunn av hva de gjorde mot sivilbefolkningen. I Norge understreket besteforeldre med NS-bakgrunn sitt positive forhold til jøder, mens besteforeldre som ikke var NS, påsto at de overhodet ikke hadde noe forhold til jøder.
37.Vennetreff, Oslo 26.04-2008

26 04 2008
Foredragsholder var Arvid Bryne. Han ga i 2007 ut boken Vi sloss for Norge, med intervjuer av frontkjemper Bjørn Østring og Lingemann Svein Blindheim. Vi hadde gleden av å besøke Svein Blindheim i mai 2006. Som mange andre virkelig gode nordmenn er han blitt dømt for å ha sagt sannheten.Boken ble heftig debattert. En del har fortsatt problemer med å tåle at mennesker som er dømt for sine meninger skal få komme usensurert til orde i Norge. Arvid Bryne var forskrekket over reaksjonen, og over mangelen på vilje til dialog og forsoning i det norske samfunnet.
36. Vennetreff og 12 Julevennetreff, Skien 12.1.08

12 01 2008
Vi fikk besøk av museumspedagog Hilde Fiskum. Hun fikk ansvaret for Quislingutstillingen etter at den tidligere museumsdirektøren som hadde idéen til utstillingen flyttet. Quislingutstillingen i Skien åpnet i mai 2007. Den sto også sommeren 2008 og var godt besøkt. Utstillingen var planlagt siden 1999. De opprinnelige planene om likeverdig å vise både Quislings tilhengeres og motstanderes oppfatning av ham vakte store protester. Det endte med at utstillingen tilfredsstilte bare den ene part, slike som leder av Hjemmefrontmuséet Arnfinn Moland og Gunnar Sønsteby, som begge er imot en forsoning som boken Vi sloss for Norge beskriver.
35. Vennetreff. Hamar 15.09.2007

15 09 2007
Møte 15. september 2007 foregikk  på biblioteket i Hamar. Der møtte vi Trond Tendø Jacobsen, sønn til lyrikeren Rolf Jacobsen. Han trodde han kjente sin far, helt til han etter farens død fant en brevsamling, mest med farens, men også med morens brev fra krigs- okkupasjons- og etterkrigstid. Først da forsto han hvor vanskelig særlig etterkrigstiden hadde vært for foreldrene. Faren kalte tiden 1945-62 for ”pakistanertiden”; han følte seg som fremmedarbeider i eget land. Det som berget foreldrene gjennom denne tiden, var kjærligheten til hverandre, og for farens del å finne et hjem i den katolske kirken. Trond Tendø Jacobsen leste gripende avsnitt fra sin bok ”Kjente jeg deg”, som inneholder disse brevene, dagboknotater fra faren og enkelte dikt. Den forteller også om Tronds, sønnens, egne erfaringer og refleksjoner.